همایش کارآفرینان خلاق

صفحه رسمی همایش کارآفرینان خلاق

لینک ورود به همایش

https://adobe.pafcoerp.com/webinar

همایش کارآفرینان خلاق با هدف انگیزش و آموزش در فضای کارآفرینی در روز دوشنبه 26 مهرماه 1400 توسط آکادمی آیکیونت به صورت آنلاین برگزار می گردد.

آکادمی آیکیونت برگزار کننده دوره های مدیریتی و مهندسی از جمله mba, dba, post dba  با گواهینامه های بین المللی و مورد تایید وزارت علوم می باشد. 

ثبت-نام-همایش-کارآفرینان-خلاق-iqnet

CONFERENCE همایش کارآفرینان خلاق

معرفی سخنرانان همایش کارآفرینان خلاق

 مهندس هفده تن همایش کارآفرینان خلاق  CONFERENCE همایش کارآفرینان خلاق د رسولی  CONFERENCE همایش کارآفرینان خلاق م داود حیدری گلستان

CONFERENCE همایش کارآفرینان خلاق د پوریانسب  CONFERENCE همایش کارآفرینان خلاق د مظاهری

معرفی سخنرانان همایش - مهندس کیوان احمدی-   معرفی سخنرانان CONFERENCE همایش کارآفرینان خلاق - دکتر علیرضا علیمردانی

در این لینک ثبت نام نمایید

ثبت-نام-همایش-کارآفرینان-خلاق-iqnet

ویدئوی همایش کارآفرینان خلاق