دوره های غیرحضوری یا مجازی:

دوره های آموزشی

☆ لیست دوره های IQnet academy غیرحضوری ☆

با گواهینامه وزارت علوم قابل ترجمه رسمی و مدرک بین المللي توف اینترنشنال و فنی و حرفه ای
پس از انتخاب نام دوره اینجا فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.
●گروه MBA و DBA
 1. دوره mini MBA (گواهینامه بین المللی توف اینترنشنال)
 2. دوره MBA کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ( گواهینامه وزارت علوم (قابل ترجمه رسمی)
 3. دوره MBA کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (گواهینامه بین المللی توف اینترنشنال)
 4. دوره DBA دکتری مدیریت کسب و کار ( گواهینامه وزارت علوم (قابل ترجمه رسمی)
 5. دوره DBA دکتری مدیریت کسب و کار( گواهینامه بین المللی توف اینترنشنال)
 6. دوره post DBA پست دکتری مدیریت کسب و کار (گواهینامه وزارت علوم (قابل ترجمه رسمی))
 7.  دوره post DBA  پست دکتری مدیریت کسب و کار (گواهینامه بین المللی توف اینترنشنال)
●گروه مدیریت کیفیت
(با امکان دریافت گواهینامه بین المللی توف اینترنشنال مشابه دوره های حضوری)
 1.  انواع ایزو ISO شامل تشریح الزامات و آشنایی، ممیزی داخلی و سرممیزی
 2. آشنايي با استاندارد تاييد كيفيت محصول  CE   
 3. آشنايي با EFQM - مدل جایزه اروپايي بهره وری و تعالی سازمان  
 4. تربيت مشاور مديريت كيفيت اصول مميزي ISO 19011   
 5. تشریح الزامات سيستم مديريت كيفيت صنعت خودرو  ISO/TS 16949    
 6. مميزي داخلی سيستم مديريت كيفيت صنعت خودرو  ISO/TS 16949   
 7. سيستم هاي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه    
 8. مديريت موفقيت پايدار سازمان مبتني بر استاندارد  ISO 9004  
 9. نيازسنجي، برنامه ريزي و سنجش اثربخشي آموزشي مبتني بر استاندارد ISO 10015  

 ●گروه مدیریت عمومی و بهداشت حرفه ای، محیط زیست و ریسک
 1. آشنايی با سيستم های مديريت يکپارچه IMS
 2. مميزي داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 3. تکنیک های شناسایی خطرات و جنبه های زیست محیطی
 4. آشنايی با قوانين و مقررات زيست محيطی
 5. تشريح الزامات سیستم مدیریت ایمنی،‌ بهداشت و محیط زیست HSE-MS   
 6. تکنيک های ارزيابی ريسک
 7. ايمنی در انبارها
 8. ايمنی در انبارش و حمل مواد شيميايی
 9. ايمنی کار در فضای بسته
 10. مديريت ايمنی پيمانکاران
 11. گزارش نويسی و تحقيق و تفحص پيرامون حوادث
 12. واکنش در شرایط اضطراری
 13. مدیریت و ارزیابی ریسک  HSE
 14. ضرورت تهيه گزارش ارزيابی اثرات توسعه  (EIA)
 
 ●گروه  ابزارها و تكنيك هاي مهندسي كيفيت
 1. APQP  طرح ريزي پيشاپيش كيفيت محصول
 2.  PPAP فرآيند تائيد قطعه توليدي
 3.  FMEA  تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و اثرات آن
 4. QFD   توسعه عملكرد كيفيت
 5.  OEE  اثربخشي جامع تجهيزات
 6.  Problem Solving  تكنيك هاي حل مسئله
 7. متدولوژي تهيه مدارك فني تكوين محصول
 8. SQA – Survey Plan
 9.  TRIZ نوآوري نظام يافته
 10. شش سيگما
 11. SPC   كنترل آماري فرآيند
 12.  MSA  تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري
 13. MINITAB
 14.  COQ  مديريت هزينه هاي كيفيت
 15.  DOE  طراحي آزمايش ها
 16.  TPM  نگهداري و تعميرات بهره ور
 17. Poka Yoke   خطا ناپذيرسازي
 18. آشنایی با جعبه ابزار مدیریت کیفیت   (QUALITY MANAGEMENT TOOLBOX)
 ●گروه مدیریت پروژه
 1. اصول مدیریت پروژه
 2. نرم افزار مدیریت پروژه MSP  
 3. نرم افزار مدیریت پروژه P6  
 4. دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 5. استاندارد مدیریت کیفیت پروژه  ISO 10006
 
 ●گروه مدیريت آموزش و دانش
 1. مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت آموزش
 2. ISO 10015 -  ISO 29990
 3. ممیزی داخلی مدیریت آموزش 
 4. ISO 10015 - ISO 29990         
 5.   سازمان های یادگیرنده
 6.   مدیریت دانش
●گروه مديريت سازماني
 1. رویکرد فرآیندی
 2. تفکر سیستمی
 3. مدیریت عمومی  
 4. مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار  BPR
 5. مدیریت سیستم ها و روش ها
 6. مدیریت استرس
 7. رهبری تغییر و مدیریت تحول سازمانی
 8. مدیریت زمان
 9. مدیریت رفتار سازمانی
 10. تولید ناب
 11. مدیریت تولید
 12. شیوه های کار تيمي
 13. نظریه محدودیت ها TOC
 14. مدیریت فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی
 15. مدیریت زنجیره تامین و لجستیک
 16. اصول انبارداری و مدیریت انبار
 17. نظام پیشنهادها Suggestions System
 18. آیین نگارش، مکاتبات اداری، اصول گزارش نویسی
 19. هفت ابزار 7Tools
   
●گروه کسب و کار، بازاریابی و فروش
 1. راه اندازی استارتاپ
 2. تدوین طرح کسب و کار  Business Plan
 3. مدل های کسب و کار
 4. طراحی کانواس (بوم) مدل کسب و کار
 5. مدیریت فروش
 6. بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ
 7. مدیریت شبکه های اجتماعی
 8. دوره تخصصی تولید محتوا
 9. دوره تخصصی سئو
 10. اصول حقوقی قراردادها
 11. برندینگ
 12. پرسونال برند
 13. مهندسی فروش
 14. روانشناسی فروش
 15. كارگاه تدوين مأموريت، چشم انداز، ارزش ها و اهداف
 16. سبك های رهبري
 17. اصول مدیریت و سرپرستی
 18. مهارت های سرپرستی
 19. سیستم مدیریت شکایات مشتريان مبتنی بر استاندارد ISO 10002       
 20. سنجش رضایت مشتری CSM مبتنی بر استاندارد   ISO 10004
 21. مدیریت ارتباط با مشتری  CRM
 22. مدیریت بازاریابی
 23. استراتژی های بازاریابی
 24. اصول و فنون مذاكره
 
●گروه مديريت منابع انساني
 1. سیستم های انگیزشی، ارزیابی عملکرد،  KPI و پاداش
 2. مديريت منابع انساني مقدماتی
 3. مديريت منابع انساني پیشرفته
 4. جذب، استخدام، جابجایی و ارتقای منابع انساني
 5. راهکار های نوین در منابع انسانی  HRM
 
 ●گروه خلاقیت و نوآوری
 1. روش های ایجاد خلاقیت
 2. خلاقیت و نوآوری
 3. تفکر خلاق و کارآفرینی (تفکر همگرا و واگرا)
 4. نوآوری در محیط کار و راه های ایجاد آن  
 5. آینده نگری FORECAST و آینده نگاری FORESIGHT
 6. سناریونویسی
 7. مدیریت تکنولوژی (فناوری)  
 
 ●گروه بازرسي جوش
 1. بازرسي چشمي جوش
 2. تست اولتراسونيك جوش
 3. تست مايعات نافذ جوش
 4. تست ذرات مغناطيسي جوش
 
 گروه مالي
 1. تهيه و تنظيم صورت هاي مالي
 2. حسابداري مالي براي مديران غير مالي
 3. تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي
 4. ماليات بر ارزش افزوده
 5. مجموعه قوانين كاربردي در حسابداري
 6. استانداردهاي حسابداري
 7. تربيت كمك حسابدار (كاربردي)
 
 ●گروه سایر دوره های آموزشی
 1. آشنایی با تکنیک ارزیابی 360 درجه کارکنان در جهت بهبود رفتار سازمانی
 2. مسئولیت اجتماعی سازمان   CSR
 3. برنامه ريزي استراتژيک  
 4. مهندسی ارزش
 5. مدیریت تامین
 6. الگوبرداری سیستماتیک یا بهینه کاوی BENCH MARKING
 7. نظام آراستگی محیط کار  5S
 8. ارزیابی، انتخاب و ارتقای تامین کنندگان
 9. آشنایی با مفاهیم مهندسی صنایع
 10. مهارت های تضمین کیفیت  
 11. بهبود مستمر
 12. اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 
گروه دوره های سایت و ICDL

طراحی سایت وردپرس :

دوره آموزشی طراحی سایت با وردپرس؛ به صورت غیرحضوری و گروهی یا خصوصی / توسط مدرسین برتر دارای پروژه های متعدد طراحی سایت و وردپرس و دیجیتال مارکتینگ و سئو

 ICDL:
واژه ICDL شکل کوتاه شده ی International Computer Driving Licence به معنای دوره بین المللی کاربری کامپیوتر است که توسط آن مهارتهای کامپیوتری کاربران تائید می شود.دوره آموزشی ICDL چهار هدف اصلی را دنبال می کند که عبارت است از: ارتقای سطح توانائی افراد در آی تی / ارتقای سطح کارائی در شرکتها وموسسات / ایجاد توانائی کارفرمایان در سرمایه گذاری در بخش آی تی / تضمین استفاده بهینه از حداکثر توانائی کارمندان در محیط کار.
 •  دوره ICDL درجه 2 :
ICDL درجه 2 ابتدایی ترین دوره فراگیری مبانی کامپیوتر است شامل سه مهارت:
 1. مهارت اول مبانی کامپیوتر که قدم اول در آشنایی کار با کامپیوتر است،
 2. مهارت دوم، سیستم عامل ویندوز که یکی از متداول ترین سیستم عامل های موجود است
 3. مهارت سوم اینترنت استکه در آن امکان ارتباط با شبکه جهانی میسرمی شود.
 •  دوره ICDL درجه 1 :
دوره ICDL درجه 1 شامل 4 مهارت می باشد:
•    مهارت چهارم آشنایی با Word نرم افزار نوشتاری و صفحه آرایی،
 1. مهارت پنجم آشنایی با Excel نرم افزار آماری،
 2. مهارت ششم Access نرم افزار بانک اطلاعاتی و
 3. مهارت هفتم نرم افزار PowerPoint جهت ارائه مطالب.
 • مهارت های هفتگانه ICDL شامل موارد زیر است :
 1. (IT) آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات
 2. (Windows ) آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها
 3. (Word) شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز
 4. (Excel) شیوه کار با صفحه گسترده
 5. (Access) شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها
 6. (Powerpoint) شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب
 7. (Internet) اطلاعات و ارتباطات
 8. ICDL سطح 1                                  
 9. ICDL سطح 2                                  
    
  ●گروه دوره های شبکه Network
دوره نتورک پلاس +NETWORK غیرحضوری معادل دوره حضوری 30 ساعته

فرم ثبت نام

دوره های حضوری

دوره های آموزشی

می توانید آخرین تقویم آموزشی دوره های حضوری که در محل آکادمی برگزار می گردند را از این قسمت دریافت نموده و برای ثبت نام اقدام نمایید.

نظر به مسئولیت اجتماعی خود در ارجحیت حفظ سلامت جامعه بر منافع مالی، در شرایط پاندمی کرونا دوره حضوری ارائه نمی دهیم.

فرم ثبت نام

دوره های درون سازمانی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی متنوعی جهت پیشبرد اهداف سازمانهای کوچک، متوسط و بزرگ طراحی شده اند که بر اساس درخواست شرکت ها، در محل ایشان و یا در محل آکادمی قابل برگزاری می باشند. این دوره ها در زمینه هایی همچون بازاریابی، فروش، خرید، بازرگانی بین المللی، انبارداری، مالی، استانداردهای ایزو، اصول مدیریت و سرپرستی و ... برگزار می گردند

فرم ثبت نام