فرم ثبت نام دوره آموزشی در آکادمی IQnet
نام و نام خانوادگی فارسی و لاتین
نوع دوره
نام دوره
تاریخ برگزاری (فقط برای دوره های حضوری)
ایمیل
تلفن همراه
کد ثبت نام و یا کد تخفیف
سطح دوره که روی گواهینامه درج میگردد - بجز دوره های ISO و MBA پ.ن: سطح پیشفرض آشنایی است و فقط در صورت تمایل به ارتقای سطح، پرداخت هزینه ضروری است. بخش ارتقا یافته غیرحضوری است
نوع گواهینامه درخواستی پ.ن: دریافت گواهینامه الزامی نیست و میتوانید گواهینامه دریافت نکنید (توصیه میشود دریافت شود)
ثبت پرداخت (شماره کارت 5022291013417686 علیرضا علیمردانی) پ.ن. اگر پرداخت در وجه ما داشته اید اطلاعات پرداخت را وارد نمایید: 4 رقم آخر شماره کارتتان - مبلغ - تاریخ
توضیحات